Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basiset.1

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

Verwijzingen Halt [per 10.000 jongeren]

101

81

68

101

138,00

Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]

1,90

1,50

0,90

0,80

Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]

4,50

5

4,30

3,80

4,20

Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]

2,60

1,90

2,90

2,20

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]

6,50

6,60

6,20

4,80

5,70

Verkeersongevallen - ziekenhuis opname [per 1.000 inwoners]

0,50

0,40

0,30

0,50

Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]

125,20

126,10

130,70

134,10

139,10

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]

1,8%

1,9%

1,9%

1,9%

Banen [per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]

700,50

687,10

702,50

700,70

689,20

Kinderen in uitkeringsgezin [%]

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

Netto arbeidsparticipatie [%]

68,4%

70,1%

70,6%

71,1%

72,1%

Werkloze jongeren [%]

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

377,80

264,10

269,80

220,20

149,10

Jongeren met jeugdbescherming [%]

0,9%

1,0%

1,1%

0,7%

0,7%

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf