Overzicht baten en lasten

Vennootschapsbelasting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

209

104

-

-

-

-

Baten

-

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-209

-104

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-209

-104

-

-

-

-

Toelichting financieel overzicht vennootschapsbelasting

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 0,1 miljoen)

Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor gemeenten. Een van de fiscale activiteiten van een gemeente betreft het grondbedrijf, waarbinnen de resultaten van actieve grondexploitaties vallen. Voor 2020 is een voorlopige aanslag opgelegd door de Belastingdienst van € 103.800. De bedragen zijn pas definitief als door de Belastingdienst de definitieve aanslagen zijn opgelegd. Op basis van de laatst gemaakt meerjarenprognose te betalen Vpb (aangifte 2018), is er geen te betalen Vpb in 2021. Deze prognose wordt geactualiseerd bij de definitieve aangifte over 2019 in de tweede helft 2020.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf