Indicatoren

Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

2018

2019

% voldoet aan KOR kwaliteitsniveau

70%

70%

Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80%, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

Scheidingpercentage huishoudelijk afval

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf