Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur H. Bouma

Mate van sturing:

Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 538.800 en € 600.900.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Gemeentebelastingen Amstelland verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen van Uithoorn. In het samenwerkingsverband zijn, naast Uithoorn, de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen vertegenwoordigd. Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke raad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen:

De eisen aan Belastingen Amstelland worden strenger omdat de taxatiegegevens voor steeds meer doeleinden gebruikt worden. Ook ondervindt Belastingen Amstelland veel last van no cure no pay bedrijven die veel bezwaren indienen. Woningen moeten in een paar jaar tijd worden gemeten in m2 vloeroppervlakte in plaats van m3 inhoud. Dit zorgt ervoor dat de kosten circa 10% stijgen (inclusief inflatie).

Risico's:

Zie bovenstaande toelichting

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 601

Bijdrage 2021

€ 624

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 0

€ 0

31-dec

€ 0

€ 0

€ 0

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf