Kaderstellende beleid notities

Accommodatiebeleid (oktober 2008)

Actieplan Wonen (2017)

Archeologiebeleid (2010)

Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)

Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn (2020)

Beleid onderwijshuisvesting

Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Gemeentelijk rioleringsplan 6 2018-2022 (GRP-6) (2018)

Gladheidbeleidsplan (2017)

Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 (2013)

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)(2020)

Masterplan Dorpscentrum (raadsbesluit februari 2010)

Nota Grondbeleid Uithoorn (4-6-2015)

Nota Vastgoed

Ruime-jasbeleid (2007)

Schipholnota ‘Minder meer’

Structuurvisie Uithoorn (geactualiseerd 2011)

Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (januari 2012)

Woonvisie Uithoorn 2013-2023

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf