Indicatoren

Apparaatkosten per inwoner

Vanaf 2021 zijn ook de materiële apparaatskosten meegenomen in het bedrag van de apparaatskosten per inwoner, conform de definitie van apparaatskosten binnen het BBV.

Formatie en bezetting per 1.000 inwoners

Kosten inhuur externen

Dit is exclusief de kosten van inhuur van externen in verband met vacatureruimte. Deze worden op begrotingsbasis niet geraamd.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf