Kaderstellende beleid notities

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017

Beleid op armoede- en Schuldhulpverlening 2019 - 2022

Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017

Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015

Beleidsregels verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015

De koers voor het sociaal domein in Uithoorn: Uithoorn maken we samen! Koersprogramma 2014-2017

Gezondheidsnota ‘Uithoorn gezonder en gelukkiger’ 2018-2022

Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015

Hoe het werkt. Kadernota reintegratie Gemeente Uithoorn 2017-2020

Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022. Veilig zijn en veilig blijven De touwtjes aan elkaar knopen

Cultuurnota 2020 - 2022

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015- 2020 Amsterdam- Amstelland

Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (december 2014).

Strategisch beleidskader Onderwijshuisvesting Uithoorn 2014-2019

Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (inclusief Uitvoeringsplan)

Verordening Declaratiefonds

Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015

Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2015

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017

Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020

Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015

Verordening studie inkomenstoeslag

Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf