Overzicht baten en lasten

Dienstverlening

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.118

1.217

1.243

1.217

1.220

1.331

Baten

479

455

544

517

502

776

Saldo baten en lasten

-639

-762

-699

-699

-718

-555

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-639

-762

-699

-699

-718

-555

Toelichting financieel overzicht deelprogramma dienstverlening

Het verschil aan lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf