Overzicht baten en lasten

Ondernemen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

633

635

679

646

654

654

Baten

22

31

31

20

20

20

Saldo baten en lasten

-610

-605

-648

-626

-635

-634

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-610

-605

-648

-626

-635

-634

Toelichting financieel overzicht deelprogramma ondernemen

Het verschil aan de lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf