Overzicht baten en lasten

Bestuur & organisatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

2.431

2.050

2.029

1.917

1.941

1.891

Baten

-

4

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-2.431

-2.046

-2.029

-1.917

-1.941

-1.891

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-2.431

-2.046

-2.029

-1.917

-1.941

-1.891

Toelichting financieel overzicht deelprogramma bestuur & organisatie

Het verschil aan lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf