Programma's

Inleiding

De gemeente Uithoorn moet een aantrekkelijke leefgemeenschap zijn waar het prettig leven is. Groen en ruim wonen en de stad binnen handbereik . De gemeente biedt het beste van twee werelden. De gemeente staat midden in de samenleving en wordt gezien als betrouwbare partner en verbinder die burgerinitiatieven stimuleert. In deze programmabegroting staat hoe we dit willen bereiken.

De gemeente heeft er vanuit het Rijk veel taken bijgekregen. Met het Inter Bestuurlijk Programma wil het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aanpakken. Verder heeft de gemeente op veel beleidsterreinen zelf ook de nodige ambitie. Om die ambitie waar te maken en het werken aan al die opgaven integraal aan te pakken en in goede banen te leiden, zijn de opgaven onderverdeeld in 4 programma’s: Samenleving, Wonen, Werken en Organiseren. In het programmaplan wordt per programma beschreven waar we terecht willen komen (programmaeffect). Vervolgens wordt per deelprogramma aangegeven wat we willen bereiken (effecten), wat we daarvoor moeten verbeteren (opgaven) en welke activiteiten hiervoor het komende jaar gepland zijn. Deze activiteiten zijn financieel vertaald, waarbij is aangegeven wat de kosten en opbrengsten zijn.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf