Stichting Rijk

Stichting Rijk

Vestigingsplaats:

Uithoorn

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving .

Relatie met het programma:

Werken, Ondernemen

Ontwikkelingen:

In 2021 loopt de overeenkomst voor de dienstverlening en huisvesting voor Stichting Rijk en de gemeente Heemstede af. Er wordt een proces opgestart naar de behoefte van Stichting Rijk naar huisvesting, de personele en financiële functie om de nieuwe ondersteuning van Stichting Rijk te bepalen. De meerjarenbegroting leidt behoudens indexatie en cao-ontwikkelingen niet tot een kostenstijging en verwacht wordt dat de activiteiten voor een groot deel plaatsvinden binnen het bestaande kader.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 138.343

Bijdrage 2021

€ 142.244

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 0

€ 0

31-dec

€ 0

€ 0

€ 0

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf