Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

Vestigingsplaats:

Heemstede

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Aandeel van de gemeente in de verbinden partij

Het college moet nog een besluit nemen over de gemeentelijke bijdrage in 2020. Tot en met 2019 heeft de gemeente jaarlijks € 20.000 bijgedragen. Eenzelfde bedrag wordt door de ondernemers uit het ondernemersfonds bijgedragen

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving .

Relatie met het programma:

Werken, ondernemen

Ontwikkelingen:

Het eigen vermogen van deze verbonden partij is in de afgelopen 3 jaar gegroeid van ruim € 30.000 naar ruim € 70.000. De financiële situatie van de stichting is gezond te noemen. In het kader van de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn extra uitgaven verwacht die het eigen vermogen zullen laten afnemen.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

€ 20

Bijdrage 2021

€ 20

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 68

€ 5

31-dec

€ 76

€ 1

€ 8

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf