Overzicht lokale lastendruk

Jaarlijks wordt onderzoek gepubliceerd over de lokale lastendruk door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De gemeente Uithoorn sluit voor de weergave van de belastingdruk aan bij de cijfers van het COELO.

Bron: COELO - Atlas van de Lokale Lasten 2020.

Prestatie- en kerngegevens

Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven.

Kerngegevens

Werkelijk 2019

Geraamd 2020

Geraamd 2021

WOZ

WOZ-objecten

15.121

15.350

15.600

WOZ-bezwaarschriften (objecten)

236

240

240

WOZ-(hoger)beroepschriften

5

5

5

Invorderingen

Aantal afgegeven incasso's

8.615

8.600

8.600

Aantal aanmaningen

1.124

1.200

1.200

Aantal dwangbevelen

328

350

350

Kwijtschelding

Automatische kwijtschelding

234

250

250

Verleend op verzoek

123

150

150

Afgewezen

32

50

50

Bedrag kwijtschelding

132.900

145.000

145.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf