Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

€ 2.000

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De ORS is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De ORS bestaat uit een College van Advies (CvA) en een Regioforum. Gemeente Uithoorn streeft via de ORS naar een balans tussen de activiteiten van luchthaven Schiphol en de leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel.

Relatie met het programma:

Wonen

Ontwikkelingen:

Eind 2019/begin 2020 zal de ORS geëvalueerd worden. De ontwikkeling van de ORS is afhankelijk van deze evaluatie.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

€ 2

Bijdrage 2021

€ 2

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 409

€ 126

31-dec

€ 442

€ 90

€ 33

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf