Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%)

Indicatoren sociaal domein

Met de auditcommissie vanuit de raad is gesproken over een set van indicatoren voor het sociaal domein. Dit komt voort uit de eerste behandeling van het Koersplan Sociaal domein in de raad. Bij vaststelling van deze indicatoren zal ook besproken worden op welke wijze deze in de toekomst worden voorgelegd aan de raad.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf