Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

  • Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

  • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);

Relatie met het programma:

Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen:

alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD Amsterdam weer , net zoals voorgaande jaren, uit voor deze gemeenschappelijke regeling. In 2021 wordt de in 2020 gehouden vierjaarlijkse gezondheidsmonitor genanlyseerd en verwerkt.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 1.120

Bijdrage 2021

€ 1.137

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 1.066

€ 0

31-dec

€ 1.041

€ 0

€ 0

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf