Sportparken

Kaders

De Sportnota Uithoorn 2008-2012 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Sportvelden

geen

Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente draagt zorg voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming 

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden is opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden. Vanaf 1 januari 2020 worden er nieuwe huurovereenkomsten aangegaan. In deze overeenkomsten is geregeld hoe om te gaan met het onderhoud aan de velden, complexen en de openbare buitenruimte van sportparken. Denk aan verhardingen, groen, watergangen, civiele kunstwerken enz. Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente. In de in 2021 nieuw opgestelde beheerplannen per asset voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud gedekt. Mogelijk verandert de gemeentelijke bijdrage voor het dagelijks onderhoud aan velden, complexen en openbare ruimte.

Exploitatie Sportparken (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Sportpark De Kwakel

26

26

26

26

Sportpark Noorddammerweg

44

44

44

44

Sportpark De Randhoorn

48

48

48

48

Sportpark Biezenwaard

5

5

5

5

Totaal

124

124

124

124

Investeringen sport (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringen sport

218

379

100

554

Totaal

218

379

100

554

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf