Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Vestigingsplaats:

Uithoorn

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Aandeel van de gemeente:

In de Raad van Toezicht van de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn is het college vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat deze plaatsen worden ingenomen door bij de Uithoornse samenleving betrokken partijen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De stichting heeft het doel om de kwaliteit van de Uithoornse samenleving te verhogen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Relatie met het programma:

Samenleving, Maatschappelijke ondersteuning

Ontwikkelingen:

Met de stichting is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar aangegaan op 1 juli 2019.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Stichting in zeer geringe omvang hoeft geen begroting op te stellen

Bijdrage 2020

Bijdrage 2021

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

31-dec

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf