Overzicht baten en lasten

Onvoorzien

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

-

58

58

58

58

58

Baten

-

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-

-58

-58

-58

-58

-58

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-

-58

-58

-58

-58

-58

Toelichting financieel overzicht onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien wordt gehandhaafd.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf