Balans

ACTIVA (bedragen x 1000)

2020

2021

2022

2023

2024

VASTE ACTIVA

101.247

106.808

113.322

114.091

113.314

Immateriële vaste activa

304

311

318

325

332

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

304

311

318

325

332

Materiële vaste activa

95.208

100.700

107.286

107.649

106.962

Investeringen economisch nut

55.700

58.439

60.232

62.873

61.041

Economisch nut waarvoor ter bestrijding van

29.776

28.474

27.201

25.952

27.664

de kosten een heffing kan worden geheven

-

-

-

-

-

Investeringen maatschappelijk nut

9.732

13.787

19.853

18.824

18.257

Financiële vaste activa

5.735

5.797

5.718

6.117

6.020

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

385

385

385

385

385

Leningen

1.216

1.216

1.216

1.216

1.216

bijdrage aan activa in eigendom

1.542

1.604

1.525

1.924

1.827

overige langlopende leningen u/g

2.592

2.592

2.592

2.592

2.592

VLOTTENDE ACTIVA

429

822

16

16

16

Bouwgrond exploitatie

2.304

2.735

-

-

-

Voorziening BGE

-1.875

-1.913

16

16

16

Totaal activa

101.676

107.630

113.338

114.107

113.330

PASSIVA (bedragen x 1000)

2020

2021

2022

2023

2024

VASTE PASSIVA

115.812

110.408

105.092

99.838

94.999

Eigen Vermogen

56.634

55.820

55.095

54.432

54.183

Algemene reserves

50.228

49.778

49.768

49.768

49.768

Bestemmingsreserves

6.406

6.042

5.327

4.664

4.415

Voorzieningen

3.162

3.190

3.217

3.244

3.272

Voorzieningen

3.162

3.190

3.217

3.244

3.272

Vaste lening

56.016

51.398

46.780

42.162

37.544

20mln lening 40.105438

11.600

10.800

10.000

9.200

8.400

17mln lening 40.103046

12.750

12.265

11.780

11.295

10.810

10mln lening 40.106705

7.416

7.083

6.750

6.417

6.084

15mln lening 40.107726

10.250

9.250

8.250

7.250

6.250

10mln lening 40.112760

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

10mln lening 10028695

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

VLOTTENDE PASSIVA

-14.137

-2.778

8.246

14.268

18.331

Financieringstekort

-14.137

-2.778

8.246

14.268

18.331

Totaal passiva

101.676

107.630

113.338

114.107

113.330

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf