Overzicht baten en lasten

Samenleving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Sport, cultuur en onderwijs

Baten

537

591

591

571

571

571

Lasten

3.019

3.165

2.871

2.843

2.867

2.857

Saldo

-2.482

-2.574

-2.280

-2.272

-2.296

-2.286

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

398

242

242

242

242

242

Lasten

17.347

18.913

18.175

18.050

18.042

18.035

Saldo

-16.949

-18.671

-17.933

-17.808

-17.801

-17.793

Werk en inkomen

Baten

5.850

9.317

5.667

5.667

5.667

5.667

Lasten

8.936

13.117

9.703

9.693

9.638

9.606

Saldo

-3.087

-3.800

-4.036

-4.027

-3.972

-3.939

Veiligheid

Baten

181

110

111

111

111

111

Lasten

2.643

2.982

2.702

2.703

2.548

2.548

Saldo

-2.462

-2.872

-2.591

-2.591

-2.436

-2.436

Reserves

Onttrekking reserves

-

-

50

-

-

-

Toevoeging reserves

66

159

-

162

162

162

Mutatie reserves

-66

-159

50

-162

-162

-162

Saldo

-25.046

-28.075

-26.791

-26.860

-26.666

-26.616

Wonen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Woonomgeving

Baten

4.345

4.453

4.416

4.532

4.466

4.403

Lasten

11.495

13.824

13.112

13.514

14.039

13.495

Saldo

-7.150

-9.371

-8.697

-8.981

-9.573

-9.092

Woonbeleid

Baten

1

5

7

7

7

7

Lasten

1.117

1.164

923

928

876

871

Saldo

-1.116

-1.159

-917

-921

-869

-864

Ruimtelijke ordening

Baten

1.077

985

965

965

965

965

Lasten

1.021

1.233

884

831

630

629

Saldo

55

-248

81

134

335

336

Reserves

Onttrekking reserves

940

2.485

2.235

2.717

2.860

2.296

Toevoeging reserves

1.761

1.865

1.924

2.015

2.022

1.872

Mutatie reserves

-821

620

311

702

838

424

Saldo

-9.032

-10.157

-9.221

-9.067

-9.269

-9.196

Werken

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ondernemen

Baten

22

31

31

20

20

20

Lasten

633

635

679

646

654

654

Saldo

-610

-605

-648

-626

-635

-634

Mobiliteit

Lasten

-

-

-

-

-

-

Baten

1.183

1.343

1.081

1.072

1.034

1.074

Saldo

-1.183

-1.343

-1.081

-1.072

-1.034

-1.074

Reserves

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

-

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

-

Mutatie reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.794

-1.947

-1.729

-1.698

-1.668

-1.708

Organiseren

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur & Organisatie

Baten

-

4

-

-

-

-

Lasten

2.431

2.050

2.029

1.917

1.941

1.891

Saldo

-2.431

-2.046

-2.029

-1.917

-1.941

-1.891

Dienstverlening

Baten

479

455

544

517

502

776

Lasten

1.118

1.217

1.243

1.217

1.220

1.331

Saldo

-639

-762

-699

-699

-718

-555

Vastgoed

Baten

1.934

1.703

1.166

1.166

1.166

1.166

Lasten

4.850

4.571

4.890

4.778

4.493

4.339

Saldo

-2.916

-2.868

-3.724

-3.612

-3.327

-3.173

Financiën

Baten

3.827

3.622

3.707

3.590

3.531

3.517

Lasten

148

101

357

357

357

357

Saldo

3.678

3.521

3.350

3.233

3.174

3.160

Grondexploitatie

Baten

17.322

5.988

493

1.282

7

7

Lasten

18.006

5.666

716

1.507

179

179

Saldo

-684

321

-223

-224

-172

-172

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

Baten

36.482

37.385

38.867

39.746

40.103

40.478

Lasten

24

24

6

6

6

6

Saldo

36.458

37.360

38.861

39.740

40.098

40.472

Overige dekkingsmiddelen

Baten

26

-

-

-

-

-

Lasten

-605

-691

-708

-708

-703

-700

Saldo

631

691

708

708

703

700

Dividend

Baten

918

28.429

262

262

412

412

Lasten

93

600

87

85

85

84

Saldo

824

27.828

175

176

327

327

Lokale heffingen

Baten

8.855

9.076

9.468

8.025

8.035

8.045

Lasten

337

357

370

370

370

370

Saldo

8.518

8.718

9.099

7.655

7.665

7.675

Deelfonds sociaal domein

Baten

2.072

1.961

1.922

1.928

1.877

1.870

Lasten

-

-

-

-

-

-

Saldo

2.072

1.961

1.922

1.928

1.877

1.870

Saldo van de financieringsfunctie

Baten

1.594

977

957

951

940

929

Lasten

-72

266

-333

-106

-57

81

Saldo

1.666

711

1.289

1.057

996

849

Overhead

Baten

9

8

8

8

8

8

Lasten

8.868

9.292

11.391

11.477

11.264

11.273

Saldo

-8.859

-9.284

-11.383

-11.468

-11.255

-11.265

Vennootschapsbelasting

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

209

104

-

-

-

-

Saldo

-209

-104

-

-

-

-

Onvoorzien

Lasten

-

-

-

-

-

-

Baten

-

58

58

58

58

58

Saldo

-

-58

-58

-58

-58

-58

Reserves

Onttrekking reserves

180

3.453

559

186

-

-

Toevoeging reserves

1.778

28.671

106

-

14

14

Mutatie reserves

-1.597

-25.218

453

186

-14

-14

Saldo

36.513

40.773

37.741

36.704

37.355

37.926

Eindsaldo

642

593

-

-921

-248

406

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf