Overzicht investeringen

Programma

Investering

2021

2022

2023

2024

Samenleving

Zijdelwaard, breedtesport uitgaven

3.864

-

-

-

Zijdelwaard, breedtesport inkomsten

3.500

-

-

-

Samenleving

Thamerdal, breedtesport uitgaven

1.500

-

-

-

Thamerdal, breedtesport inkomsten

1.400

-

-

-

Samenleving

Thamen sportvelden

-

57

-

-

Samenleving

KDO kunstgrasveld

148

-

100

-

Samenleving

Qui Vive hockey

-

322

-

554

Samenleving

Legmeervogels

70

-

-

-

Samenleving

Investeringsbijdrage bibliotheek

118

-

-

-

Wonen

Investeringen in rioleringen

3.845

3.818

4.840

2.759

Wonen

Herinrichting DC De Kwakel

-

-

-

-

Wonen

Investering verkeersregelinstallatie automaat

145

-

-

-

Wonen

Investering civiele kunstwerken

-

45

-

-

Wonen

Investeringen Spelen

165

30

49

551

Wonen

Vervangen TF signaal openbare verlichting

-

-

-

-

Wonen

Containers

42

42

-

-

Wonen

Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur uitgaven

3.000

3.215

-

-

Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur inkomsten

500

-

-

-

Wonen

Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte

1.000

2.000

-

-

Wonen

Aanleg urnenmuren

-

60

-

-

Wonen

Noordmanlaan

385

-

-

-

Wonen

Vuurlijn tussen noorddammerweg en Ringdijk

23

400

-

-

Wonen

Zijdelveld

28

697

-

-

Wonen

Vervanging binnenbakken Ondergrondse Containers

-

-

-

165

Werken

Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)

200

-

-

-

Werken

Project Uitvoering HOVAZ

200

-

-

-

Werken

Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn

-

-

448

-

Organiseren

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen

144

144

144

144

Saldo

9.476

10.829

5.581

4.173

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf