Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

2020

2021

2022

2023

2024

bedragen x € 1.000

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

Algemene risicoreserve

49.048

-

-

49.048

-

-

49.048

-

-

49.048

-

-

49.048

Budgetegalisatiereserve

1.180

-

450

730

-

10

720

-

-

720

-

-

720

Saldo algemene reserves

50.228

-

450

49.778

-

10

49.768

-

-

49.768

-

-

49.768

Reserve budgetoverheveling

503

-

96

407

-

-

407

-

-

407

-

-

407

Reserve onderhoud gebouwen

80

106

-

186

-

162

25

14

-

39

14

-

52

Reserve speelbeleidsplan

48

-

25

24

-

25

-1

-

-

-1

-

-

-1

Reserve openbare ruimte

3.781

1.482

1.917

3.345

1.532

2.193

2.684

1.532

2.253

1.963

1.532

1.713

1.781

Reserve Vinckebuurt

28

-

14

15

-

14

1

-

-

1

-

-

1

Reserve Onderhoud MFA de Legmeer

749

-

50

699

162

-

861

162

-

1.022

162

-

1.184

Reserve Frictiekosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve ruimte voor ruimte

64

-

-

64

-

-

64

-

-

64

-

-

64

Reserve reiniging

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Reserve riolering

1.152

442

293

1.301

484

499

1.285

490

607

1.168

341

583

926

Saldo bestemmingsreserves

6.406

2.030

2.394

6.042

2.177

2.892

5.327

2.197

2.860

4.664

2.048

2.296

4.415

Totaal reserves

56.634

2.030

2.844

55.820

2.177

2.902

55.095

2.197

2.860

54.432

2.048

2.296

54.183

Overzicht voorzieningen

2020

2021

2022

2023

2024

bedragen x € 1.000

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

dotatie

onttrek.

stand

Voorziening pensioenverplichtingen

3.162

103

75

3.190

103

75

3.217

103

75

3.244

103

75

3.272

Saldo Verplichtingen, risico's en verliezen

3.162

103

75

3.190

103

75

3.217

103

75

3.244

103

75

3.272

Voorziening exploitatierisico's

1.875

38

-

1.913

38

1.936

16

-

-

16

-

-

16

Voorziening dubieuze debiteuren

591

25

25

591

25

25

591

25

25

591

25

25

591

Saldo overige voorzieningen

2.466

63

25

2.504

63

1.961

607

25

25

607

25

25

607

Totaal voorzieningen

5.628

165

100

5.693

166

2.036

3.823

128

100

3.851

128

100

3.878

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf