Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Vestigingsplaats:

’s-Gravenhage

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen
(54.522 stuks met een nominale waarde van €2,50 per aandeel en een boekwaarde van € 123.705)

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen:

Geen bijzonderheden.

Risico's:

Geen bijzonderheden

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

€ 0

Bijdrage 2021

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 4.991.000

€ 132.518.000

31-dec

€ 4.887.000

€ 144.802.000

€ 163.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf