Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA)

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Vestigingsplaats:

Aalsmeer

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 50% van de aandelen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De gemeente Uithoorn is medeaandeelhouder van GPA met als doel om - door het nieuwe hoogwaardige industrieterrein langs het traject van de N201+ te ontwikkelen - een deel van de omlegging van de N201 te bekostigen uit het oorspronkelijk verwachte voordelige exploitatieresultaat. De bijdrage die met deze omlegging te maken heeft, is vanuit GPA inmiddels betaald aan de provincie.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen:

Geen bijzonderheden.

Risico's:

Uithoorn staat garant voor Green Park Aalsmeer voor een bedrag van € 50 miljoen.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

€ 0

Bijdrage 2021

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 499

€ 98.502

31-dec

€ 844

€ 101.393

€ 345

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf