Stedin Groep NV

Stedin Groep NV

Vestigingsplaats:

Rotterdam

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Stedin is de rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap vanuit publieke taakuit-oefening. Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. Stedin is een belangrijke partner van de gemeente. Onder andere bij nieuwbouwprojecten, maar ook voor de energietransitie. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.

Relatie met het programma:

Wonen: Woonbeleid Werken: Mobiliteit en infrastructuur Organiseren: Financiën

Ontwikkelingen:

In 2020 is Stedin met de aandeelhouders in gesprek gegaan over een noodzakelijke extra kapitaalinjectie voor de financiering van investeringen die nodig zijn voor de energietransitie.Op het moment van het opstellen van de begroting loopt dit proces nog.

In het najaar van 2020 start in Uithoorn het project ‘tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof’. In een aantal sloopwoningen wordt het bestaande aardgasnet tijdelijk omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof. Het project leert ons bijvoorbeeld meer over hoeveel tijd het kost om het gasnetwerk gereed te maken voor het transport en gebruik van waterstof in bestaande woningen.

Risico's:

De dividendbetalingen door Stedin staan onder druk door de financiële positie in combinatie met de noodzakelijke investeringen.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019

Bijdrage 2020

€ 0

Bijdrage 2021

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 2.699.000

€ 4.292.000

31-dec

€ 2.949.000

€ 4.340.000

€ 325.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf